فرم‌های آموزش

فرم‌های آموزشی موردنیاز دانشجویان از طذیق لینک‌های زیر با فرمت ‌pdf قابل دانلود هستند. لطفا پیش از تکمیل فرم‌ها موارد کاربرد آنها را از قسمت مقرارت انتخاب واحد به صورت دقیق مطالعه و بررسی کنید.

 

فرم معرفی به استاد (تکدرس):

دانلود فرم ۱

دانلود فرم ۲

 

دانلود فرم تعهد ترم آخر به منظور اخذ تمامی واحدهای باقیمانده

 

دانلود فرم درخواست مورد خاص جهت بررسی در شورای آموزشی