اساتید مدعو

اساتید مدعو گروه الکترونیک

نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی رایانامه علایق پژوهشی
هادی آقابیگی کارشناسی ارشد Aghabeigi.ieee@gmail.com
رضا بحری کارشناسی ارشد reza.bahri@aut.ac.ir
زهرا خیرالدین  کارشناسی ارشد  Ekheiroddin@gmail.com 

|

 

فاطمه خسروسرشکی کارشناسی ارشد fkhosrosereshki@yahoo.com ,Control systems design, Robotic Automatic and Intelligent Traffic System
فاطمه پویا کارشناسی fatima.pouya0013@gmail.com
زینب خودکار دکترابرق zkhodkar@gmail.com  
افشین رحمتی  کارشناسی ارشد  Afshin.rmt@gmail.com 
امنه احمدی کارشناسی ارشد aahmadi335@gmail.com
حسین زمانیان   کارشناسی ارشد  hznewresearch@gmail.com IOT Platform Based on Raspberry pi, Embedded System programming, Image Processing On Raspberry pi, Signal Processing
مجید غلامی  کارشناسی ارشد  mjgh2001@gmail.com
سمانه راستگو کارشناسی ارشد rastgoo_samane@yahoo.com الکترونیک دیجیتال، سیستم های میکروکنترلری، رباتیک، اتوماسیون خانگی (zigbee, ...) ، پردازش تصویر
حسین شهسوار حقیقی دکترا h.shahsavar@chmail.ir image proccessing database بینایی ماشین شبکه عصبی طراحی وب، برنامه‌نویسی اندروید، برنامه‌نویسی پایگاه داده چندرسانه‌ای
مجید رفیعی دکترا rafiee6@gmail.com Antenna Design and Fabrication, Array and Phased Array antennas, MIMO antenna, Satellite link design, Wireless and mobile radio link design, Microwave and adaptive Filter design, Electrical Antenna Modelling