مقررات کارآموزی

* دانشجو پس از اخذ درس کارآموزی، موظف است حداکثر دو هفته پس از شروع ترم درخواست کارآموزی خود را ارسال کند. 

* لازم است دانشجویان در هنگام تکمیل درخواست معرفی نامه در سامانه آموزش، از پذیرش محل کارآموزی خود اطمینان حاصل کنند. در غیر این صورت، لازم است برای درخواست جدید به صورت حضوری به واحد ارتباط با صنعت (سرکار خانم سرهنگی)  مراجعه کنند. 

* دانشجویان دقت کنند که در هنگام تکمیل مشخصات محل کارآموزی، اعداد موجود در آدرس و یا تلفن محل کارآموزی را انگلیسی وارد کنند. (اعداد فارسی به صورت علامت سوال ذخیره می‌شوند و فرم درخواست شما برگشت می‌خورد).

* تعداد ساعات دوره کارآموزی و تعداد واحدهایی که باید در نمره قبولی آنها در کارنامه آموزشی ثبت شده باشند تا دانشجو قادر به اخذ درس کارآموزی گردد، در جدول ترم‌بندی رشته تحصیلی مربوطه دانشجو (واقع در سایت گروه مهندسی الکترونیک-رشته‌های تحصیلی) آورده شده است.

 

 

روال اخذ درس کارآموزی و گذراندن این درس در فلوچارت زیر آورده شده است (فایل با فرمت pdf دانلود می‌شود):

 

لینک دانلود فایل