مقررات انتخاب واحد

دانشجویان تمامی مقاطع موظف هستند در زمان تعیین شده برای انتخاب واحد از سمت آموزش دانشکده، با ورود به سامانه آموزش انتخاب واحد نمایند (انتخاب واحد دانشجویان ترم اول هر مقطع توسط آموزش انجام می‌شود).

توصیه می‌شود جهت ورود به سامانه سادا و (انتخاب واحد، ارسال درخواست اشتغال به تحصیل و مهمانی و کارآموزی) از استفاده تلفن همراه جدا خودداری کنید.

 

آگاهی شما از قوانین آموزشی زیر در زمان انتخاب واحد، لازم است:

 • حداقل تعداد واحدی که باید توسط دانشجو در هر نیمسال تحصیلی اخذ گردد ۱۲ واحد است. در غیر این صورت انتخاب واحد دانشجو حذف می‌گردد (اگر دانشجو ترم آخر باشد و تمامی دروس باقیمانده کمتر از ۱۲ واحد باشند، ایرادی ندارد). حداکثر تعداد واحد مجاز برای اخذ توسط دانشجو ۲۰ واحد درسی است.
 • دانشجو مجاز به اخذ ۲ درس معارف در یک ترم نمی‌باشد (مگر دانشجوی ترم آخر).

 • در صورتی که ظرفیت دروس تخصصی گروه تمام شد، نماینده ورودی لیست اسامی دانشجویان متقاضی اخذ درس (به همراه شماره دانشجویی) را به صورت کتبی به دفتر گروه تحویل دهد و یا به رایانامه مدیرگروه ارسال کند. وضعیت این درخواست‌ها در زمان حذف و اضافه مشخص می‌شوند.

 • دانشجویان به دلیل جلوگیری از تداخل زمانی دروس و امتحانات پایان‌ترم، دروس هر ترم را طبق جدول ترم‌بندی پیشنهادی (چارت) رشته تحصیلی (واقع در سایت گروه)، اخذ نمایند. برنامه‌ریزی دروس در هر نیمسال بر اساس این جدول‌ها انجام خواهد شد.
  تعریف پیش‌نیاز: اگر درسی بر اساس جدول ترم‌بندی (چارت) رشته تحصیلی دارای پیش‌نیاز است، تنها در صورت گرفتن نمره قبولی درس پیش‌نیاز قابل به اخذ آن خواهید بود. (دانشجویان فارغ‌التحصیل مستثنی هستند).

  تعریف هم‌نیاز:
  اگر درسی در ستون هم‌نیاز تعریف شده‌ است، لازم است درس هم‌نیاز همزمان با درس موردنظر اخذ شود یا نیمسال گذشته اخذ شده باشد. در غیر این صورت، سیستم پیام خطا به شما ارسال می‌کند. هم‌چنین در صورتی که درس هم‌نیاز را به اشتباه حذف نمایید، فارغ‌التحصیلی شما در آینده با مشکل مواجه می‌شود.
  * دانشجویانی که پیش‌نیاز یک درس را اخذ نموده و نمره قبولی اخذ نکرده‌اند، همان درس در انتخاب نیمسال بعدی برای آنها تبدیل به هم‌نیاز می‌شود.

 • شرایط اخذ درس کارآموزی: این شرایط در جدول زمانبندی رشته تحصیلی در سایت گروه قرار داده شده است. هم‌چنین قوانین و فرآیند دریافت معرفی‌نامه در قسمت مقررات کارآموزی آورده شده است.
 • شرایط اخذ درس پروژه: شرایط اخذ این درس و گذراندن آن در قسمت مقررات پروژه پایانی آورده شده است.
 • قانون حذف و اضافه: زمان حذف و اضافه دانشجویان یک هفته پس از اتمام انتخاب واحد است که به صورت دقیق در تقویم آموزشی اعلام می‌شود. در بازه اعلام شده در تقویم آموزشی جهت حذف و اضافه، شما مجاز هستید حداکثر ۳ درس حذف و ۳ درس اضافه کنید.

به طور مثال: درس الکترونیک صنعتی، یک آزمایشگاه و شبکه را حذف کردم (۳ درس حذفی) درس مباحث ویژه، آزمایشگاه مدار و ریاضی مهندسی  را اضافه کردم (۳ درس اضافه). دیگر مجاز به حذف و یا اضافه هیچ درسی نیستم!

 • اگر در زمان انتخاب واحد در سیستم سادا، درسی برای شما در لیست دروس ارائه شده و قابل اخذ آورده نشده است، از داخل combobox موجود، دروس غیرقابل اخذ را انتخاب نمایید. در این صورت لیست دروس غیرقابل اخذ به شما نمایش داده می‌شود و دلیل عدم نمایش هر درس را در مقابل آن مشاهده می‌کنید.

 • در روز پایانی زمان حذف و اضافه، دانشجو موظف به تثبیت انتخاب واحد خود است. به هیچ وجه در بازه زمانی انتخاب واحد، تثبیت را نزنید. چنانچه دانشجویی تثبیت انتخاب واحد را بزند، امکان تغییر انتخاب واحد وجود ندارد. 

 • دانشجویانی که رشته تحصیلی کاردانی آنها با مقطع کارشناسی آنها متفاوت است با تشخیص مدیر گروه باید حداقل ۶ واحد دروس جبرانی اخذ کنند. لازم است برای اخذ دروس جبرانی باید شهریه پرداخت نمایند.

 • مدیرگروه و کارشناس گروه الکترونیک و کامپیوتر، هیچ اطلاعی در مورد دروس زیر، اعم از ظرفیت کلاس‌ها، ارائه دروس، حضور استاد، محل تشکیل کلاس و نام استاد ندارند و در حیطه کاری مدیر گروه تخصصی نمی‌باشند. جهت کسب اطلاعات به صورت حضوری یا از طریق رایانامه با کارشناسان گروه مربوطه در ارتباط باشید.
  دروس عمومی (اعم از دروس معارف، دانش خانواده ،زبان خارجی و ادبیات فارسی) و دروس پایه (ریاضی و فیزیک) با کارشناس محترم گروه دروس عمومی و پایه، سرکار خانم متقی پور (رایانامه خانم متقی پور " motaghipoor@shariaty.ac.ir).
  دروس تربیت بدنی و ورزش۱ با گروه تربیت بدنی با کارشناس محترم گروه تربیت بدنی، سرکار خانم اسکندری (رایانامه خانم اسکندری zeskandari@shariaty.ac.ir).
  درس کارآفرینی با کارشناس محترم گروه علوم اداری سرکار خانم راسخ (رایانامه خانم "راسخ, rasekh@shariaty.ac.ir
  (.

 • چنانچه دانشجو درسی را در ترم تحصیلی افتاده باشد و در ترم دیگری آن درس را اخذ و نمره قبولی کسب نماید، نمره‌ی افتاده درس در معدل کل بی‌تاثیر می‌شود. اما شرایط ترم مانند مشروطی و معدل ترم تغییر نمی‌کند.
  تذکر: در خصوص تخلف در آزمون درس، نمره ۰.۲۵ برای درس لحاظ شده و این نمره هرگز بی‌تاثیر نخواهد شد. 
  برای دروس اختیاری چنانچه همان عنوان درس اختیاری انتخاب شود، نمره درس در معدل کل بی‌تاثیر می‌شود. پس اگر دانشجو درس اختیاری دیگری را انتخاب نماید، نمره افتاده درس باقی خواهد ماند.

 • دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته که درس کارآفرینی (۲ واحدی) را در دوره کاردانی خود گذارنده‌اند، لازم است این درس را به صورت ۳ واحدی در دوره کارشناسی ناپیوسته نیز بگذرانند.

 • دانشجویان روزانه در صورتی که درسی را اخذ و در آن نمره کافی را کسب نکنند باید برای اخذ مجدد درس شهریه پرداخت کنند.

 • تعریف مشروطی: دانشجویانی که معدل نیمسال گذشته آنها زیر ۱۲ می‌باشد (معدل نیمسال تابستان در نظر گرفته نمی‌شود) می‌توانند حداکثر ۱۴ واحد اخذ کنند.  فقط دانشجویان مشروط که ترم آخر را پیش رو دارند، می‌توانند با تکمیل فرم تعهد (دسترسی به دانلود فرم تعهد) و پس از تایید توسط کارشناسان آموزش بیشتر از ۱۴ واحد را اخذ نمایند.
  * چنانچه دانشجویی نیمسال گذشته را مرخصی تحصیلی گرفته باشد و نیمسال پیش از آن را مشروط بوده است، اجازه اخذ بیش از ۱۴ واحد را ندارد.

 • تعریف دانشجوی ترم آخر: دانشجویی که تمامی واحدهای درسی را گذرانده باشد (تمامی نمرات ترم پیش دانشجو ثبت شده باشد و تعداد واحدهای باقیمانده مشخص باشد) و بیشتر از ۲۴ واحد باقیمانده (حتی به صورت تکدرس یا کارآموزی یا پروژه) نداشته باشد. این دانشجو می‌تواند با تکمیل فرم تعهد و ارسال آن به کارشناسان آموزش، در صورت تایید، مجاز به اخذ حداکثر ۲۴ واحد (حتی در صورت مشروط بودن)، اخذ دروس بدون رعایت پیش‌نیازی و یا اخذ ۲ درس معارف است. (حداکثر ۲۴ واحد بدین معنی است که درخواست اخذ ۲۵ واحد باقیمانده قابل قبول نیست!). زمان ارسال فرم بعد از انتخاب واحد و قبل از زمان حذف و اضافه است. 

 • دانشجویان ترم آخر که تعداد واحدهای مانده آنها کمتر از ۱۲ واحد می‌باشد، موظف به اخذ کلیه واحدها ی باقیمانده هستند. اگر به دلیل تداخل زمانی دروس یا عدم ارائه درس قادر نباشند درس را اخذ کنند، لازم است  فرم درخواست مورد خاص را تکمیل و به کارشناس آموزش جهت اخذ مجوز شورای آموزشی تحویل دهند. در غیر این صورت، انتخاب واحد دانشجو حذف خواهد شد. 

 • معرفی به استاد یا تکدرس: تمامی دروس کاملا تئوری و دروس تئوری–عملی که دانشجو آن درس را حذف اضطراری کرده و یا نمره قبولی را کسب نکرده باشد، می‌تواند به صورت آزمون «معرفی به استاد» درخواست داده شود. توجه کنید که معرفی با استاد برای دانشجویانی است که هیچ واحد باقیمانده‌ای ندارند و تمام نمرات آنها ثبت شده است (حتی نمره کارآموزی و پروژه)، قابل برگزاری است. (دسترسی به فرم معرفی به استاد)

 * در معرفی به استاد دانشجویان می‌توانند ۲ عنوان درسی را اخذ‌ نمایند و جزو سنوات تحصیلی محسوب نمی‌شود.

این آزمون شامل دروس پروژه و کارآموزی نمی‌شود، زیرا به طور قطع درس پروژه باید دفاع شود و دوره کارآموزی باید گذرانده شود.

 • شرایط حذف اضطراری: در زمان تعیین شده در تقویم آموزشی، دانشجو می‌تواند درخواست حذف فقط یک درس کاملا تئوری را بدهد مشروط بر اینکه واحدهای درسی باقی مانده وی از حداقل مجاز (۱۲ واحد) کمتر نشود. (درس عملی یا درس تئوری-عملی را نمی‌توان حذف اضطراری کرد مثلا دروس آزمایشگاهی، کارآموزی، پروژه)
  امکان حذف اضطراری برای درسی که هم‌نیاز و یا پیش‌نیاز درس دیگری است که در نیم‌سال جاری اخذ شده است، مقدور نیست.
  ارسال درخواست به معنی موافقت با حذف نیست. برای اطلاع از نتیجه، باید به سامانه آموزش و مشاهده کارنامه تحصیلی خود مراجعه نمایید. توجه کنید درس مذکور از کارنامه شما حذف نمی‌گردد فقط وضعیت درس به صورت حذف اضطراری ثبت می‌شود.
  * شایان ذکر است بر اساس بخشنامه تسهیلات کرونا فقط در نیم‌سال جاری صرف نظر از نوع درس با رعایت سایر شرایط دیگر حذف، دانشجویان از طریق میز خدمت الکترونیکی در بازه زمانی حذف اضطراری، برای حذف دو عنوان درسی می توانند درخواست خود را ارسال نمایند.

 

آگاهی شما از قوانین مهمانی، لازم است:

 • نحوه درخواست مهمانی: ابتدا در سامانه سادا از قسمت در خواست‌ها، درخواست مورد نظر خود (مهمانی) را انتخاب کرده و سپس اطلاعات شخصی خود را کامل کنید. در ادامه تعهدنامه را کامل  و ثبت کنید و سپس دروسی که برای مهمانی در نظر دارید را انتخاب نمایید. در انتها باید گزینه مرحله نهایی را انتخاب کنید. در غیر این صورت، درخواست شما برای کارشناس محترم آموزش ارسال نمی‌گردد. برای دریافت پاسخ هر درخواست خود باید وارد کارتابل نامه شوید و از سمت چپ روی گردش کار کلیک کرده و مراحل انجام درخواست خود را مشاهده کنید. در صورت برگشت خوردن درخواست می‌توانید علت آن را در قسمت یادداشت‌ها مشاهده نمایید. دانشجویان مهمان جهت دریافت راهنمایی بیشتر می‌توانند به سرکار خانم کلانتری مراجعه نمایند و یا مورد خود را  به رایانامه n.kalantari@shariaty.ac.ir   ارسال نمایند.

*دانشجویان مهمان موظف‌اند، در بازه زمانی مربوط به خود برای انتخاب واحد اقدام کنند.

 در طول ترم در خواست مهمانی و انتقالی امکان‌پذیر نمی‌باشد. مگر اینکه واحد درسی مورد نظر در دانشگاه ارائه نشود و یا اینکه دانشجو با توجه به شرایط در شهر دیگری قادر به تحصیل باشد.

 

!!! مسائل مالی دانشجویان مانند اعلام بدهکاری در سیستم سادا باید توسط کارشناس امور مالی، سرکار خانم ابره دریabredari@shariaty.ac.ir ) رفع شود. مدیرگروه، کارشناس گروه و کارشناسان آموزش در جریان هیچ یک از موارد مالی نبوده و هیچگونه دسترسی برای حل این مسائل را ندارند.

 

شرایط کمیسیون موارد خاص:

 • کلیه دانشجویانی که سابقه  ۲ و یا ۳ ترم مشروطی در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و سابقه ۳ ترم مشروطی در مقطع کارشناسی پیوسته دارند، اخراج آموزشی می‌باشند. لذا این دانشجویان باید به منظور تعیین وضعیت آموزشی خود باید درخواست ادامه تحصیل خود را حداکثر تا زمان حذف و اضافه در سامانه سجاد در قسمت کمیسیون موارد خاص ارسال نمایند.
  تذکر: بدیهی است عدم تکمیل و ارسال درخواست تا تاریخ مذکور به منزله اخراج آموزشی بوده و عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می‌باشد.

 • دانشجویانی که واحد درسی باقیمانده دارند و سنوات آموزشی آنها به پایان رسیده است، به منظور تعیین تکلیف و ارائه درخواست ادامه تحصیل و اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص دانشکده و استان باید درخواست افزایش سنوات تحصیلی خود را حداکثر تا زمان حذف و اضافه در سامانه سجاد به همراه دلایل عدم اتمام واحدهای درسی خود در قسمت کمیسیون موارد خاص تکمیل نمایند.    
  تذکر: بدیهی است عدم تکمیل و ارسال درخواست تا زمان مذکور به منزله انصراف از تحصیل بوده و عواقب ناشی از عدم ارسال درخواست به عهده دانشجو می باشد.

نحوه درخواست کمیسیون  موارد خاص از طریقه سامانه سجاد در این صفحه قرار داده شده است.