کارشناس گروه

          نام و نام خانوادگی                مرجان کاظمی 
سمت   کارشناس گروه الکترونیک و کامپیوتر   
تلفن (۰۲۱) ۵۵۰۳۷۶۲
رایانامه      m.kazemi@shariaty.ac.ir