مرمت و احیای بناهای تاریخی

برای کسب اطلاع از نحوه ی پذیرش دانشجو در این رشته با شماره های دانشکده و سپس داخلی 1212 تماس حاصل نمایید.