اختراعات

مراحل ثبت ایده تا اجرا در دانشکده شریعتی

1-    فراخوان حمایت از ایده های نو و برتر در سایت و اطلاع رسانی از طرف مدیران گروه
2-    حضور صاحب ایده به اداره پژوهش و ارائه درخواست و پروپوزال ایده
3-    جمع آوری ایده ها و تفکیک آنها در بخشها ورشته های مختلف
4-    برگزاری جلسه تخصصی با اساتید و متخصصین فن در زمینه ایده ارائه شده
5-    تصمیم در مورد رد یا قبول ایده ارائه شده توسط کارگروه تخصصی
6-    اعلام نتیجه به ایده پرداز
7-    معرفی ایده پرداز به مراکز شتاب دهنده و حمایت کننده ( از جمله کاریز اعتماد )
8-    حمایت از ثبت ایده
9-    حمایت در تجاری سازی ایده

فرم اعلام توانمندی و اقدامات نوآورانه دانشجویان

چک لیست ارزیابی و سنجش ایده

فایل راهنمای ایده تا اجرا

 

در این قسمت فهرستی از اختراعات اساتید و دانشجویان را مشاهده می فرمایید.

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل