همایش‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌ها

در این بخش فهرستی از همایش ها، جشنواره ها و نمایشگاه های برگزار شده در دانشگاه دکتر شریعتی را مشاهده می نمایید.


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل