چاپ مقاله علمی پژوهشی از خانم دکتر زهره حسنی

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۴ کد : ۵۲۹ اخبار
تعداد بازدید:۵۵

مقاله خانم دکتر زهره حسنی از مدرسین گروه علوم اداری ، با عنوان " طراحی الگوی مفهومی تأثیر مولفه های کارآفرینی دانشگاهی" در "مجله علمی پژوهشی علوم اجتماعی " به چاپ رسیده است.

این موفقیت را به ایشان تبریک عرض نموده و توفیق روزافزونشان را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

 

علاقمندان جهت دسترسی به این مقاله می توانند به وبسایت http://jss.iau-shoushtar.ac.ir/article_544661.html مراجعه نمایند.

معاونت پژوهش و فناوری