اطلاعیه

دوره آموزش آنلاین برنامه نویسی میکروکنترلر AVR

۲۰ساعت ۱۰جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷ شروع ۱۴۰۱/۰۲/۰۸شهریه ۳۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره آموزش آنلاین آتوکد

۲۱ساعت ۷جلسه پنجشنبه هاساعت ۱۶الی ۱۹شروع دوره ۱۴۰۱/۰۲/۰۱شهریه ۳۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

تهیه وارسال لیست بیمه

۶ساعت ۲ جلسه دوشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزاری دوره ۱۴۰۰/۱۲/۰۹و ۱۴۰۰/۱۲/۱۰شهریه ۱۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

مالیات بر ارزش افزوده

۶ساعت ۲ جلسه شنبه و یکشنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزاری دوره ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ و۱۴۰۱/۰۱/۲۸ شهریه ۱۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

تهیه وارسال مالیات حقوق کارمندان

۶ساعت ۲ جلسه دوشنبه و سه شنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزاری دوره ۱۴۰۱/۰۱/۲۹و ۱۴۰۱/۰۱/۳۰شهریه ۱۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

تهیه وارسال صورت معاملات فصلی

۶ساعت ۲ جلسه شنبه و یکشنبه ساعت ۱۷ الی ۲۰ برگزاری دوره ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ و ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ شهریه ۱۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین روش تحقیق

۱۲ساعت ۶ جلسه یکشنبه هاساعت ۱۵الی ۱۷ شروع۱۴۰۱/۰۲/۰۴شهریه ۲۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین جامع اسکچاپ

۳۰ ساعت ۱۰ جلسه چهارشنبه هاساعت ۱۶ الی ۱۹ شروع۱۴۰۱/۰۱/۳۱شهریه ۴۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین روش هاى آسان براى ترسیم نقوش با نرم افزار ایلستریتور

۱۰ساعت ۵جلسه یکشنبه هاساعت ۱۹ الی ۲۱ شروع۱۴۰۰/۱۲/۱۵ شهریه ۴۵۰ هزارتومان مدرس سرکارخانم موسوی شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

نکات طلایی طراحی چاپ پارچه بانرم افزار ایلستریتور

۱۰ساعت ۵جلسه سه شنبه هاساعت ۱۹ الی ۲۱ شروع ۱۴۰۱/۰۲/۰۶شهریه ۴۵۰ هزارتومان مدرس سرکارخانم موسوی شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب