اطلاعیه - آرشیو

آموزش آنلاین داروها وسوء مصرف داروها در ورزش

۶ساعت ۳ جلسه سه شنبه لغایت پنجشنبه ساعت: ۱۰ الی ۱۲ شروع دوره ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ شهریه ۱۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان .

ادامه مطلب

آموزش آنلاین پیچ ومهره واتصالات فلزی

۱۶ساعت ۴جلسه یکشنبه ها و سه شنبه هاساعت: ۱۷ الی ۲۱ شروع۱۴۰۱/۰۵/۲شهریه ۴۰۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب