اطلاعیه - آرشیو

دوره آموزش آنلاین مقاله نویسی

۱۲ ساعت ۶ جلسه شهریه ۱۰۰ هزارتومان شروع دوره پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ ساعت ۱۴ الی ۱۶ مدرس جناب آقای نعمت الهی شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی الزامی است جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره آموزش آنلاین آتوکد

۳۰ ساعت ۲۰ جلسه شهریه ۳۰۰هزارتومان یکشنبه ها وسه شنبه ها ساعت۱۸ الی ۱۹:۳۰ ظرفیت محدود/ همراه بااعطای گواهینامه از دانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره آموزش آنلاین بوت کمپ دیزاین وخلاقیت

۲۰ ساعت ۱۰ جلسه شروع دوره دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ساعت۱۹:۳۰ الی ۲۱:۳۰ مدرس سرکارخانم عرب شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره آموزش آنلاین صفرتاصد پاورپوینت کاربردی

۸ ساعت ۳ جلسه شهریه ۱۲۰ هزارتومان شروع دوره ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ لغایت ۴۰۰/۰۹/۱۲ ساعت ۱۶ مدرس خانم دکتر داوده شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره آموزش آنلاین Word کاربردی

۸ ساعت ۳ جلسه شهریه ۱۵۰ هزارتومان شروع دوره ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ لغایت ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ ساعت ۱۶ مدرس خانم دکتر داوده شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست بهمراه اعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی رعایت قوانین وشئونات اسلامی برای کلیه شرکت کنندگان الزامی است.جهت ثبت نام تماس بگیرید: ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ خانم دکترجلالیان

ادامه مطلب