اطلاعیه

دوره جامع پنجگانه ورودبه بازارکارحسابداری

۲۴ساعت ۱۲جلسه چهارشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۵شهریه ۵۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین مقدماتی Altium Designer

۱۲ساعت ۸جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۹شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۶شهریه ۳۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین برنامه نویسی میکروکنترلر AVR

۲۰ساعت ۱۰جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۶شهریه ۳۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین برنامه نویسی میکروکنترلر-مقدماتی ARM

۲۰ساعت ۱۰جلسه جمعه ها ساعت ۱۵ الی ۱۷شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۷شهریه ۴۵۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین پروژه محورطراحی اپلیکیشن موبایل با Flutter

۲۰ساعت ۱۰جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۵الی ۱۷شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۶شهریه ۶۰۰هزارتومان مدرس جناب آقای احمدپناه شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین پروژه محورطراحی اپلیکیشن تحت وب بافریم ورک Laravel

۲۰ساعت۱۰جلسه پنجشنبه هاساعت ۱۳الی ۱۵شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۶شهریه ۶۰۰هزارتومان مدرس جناب آقای احمدپناه شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین صفرتاصدپاورپوینت کاربردی

۶ساعت ۳جلسه سه شنبه لغایت پنجشنبه ۱۱ مرداد لغایت ۱۳مرداد ساعت ۱۶الی ۱۸شروع ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شهریه ۲۰۰هزارتومان مدرس سرکارخانم دکتر داوده شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین Wordکاربردی

۶ساعت ۳جلسه سه شنبه لغایت پنجشنبه ۴ مرداد لغایت۶ مرداد ساعت ۱۶الی ۱۸شروع ۱۴۰۱/۰۵/۰۴شهریه ۲۰۰هزارتومان مدرس سرکارخانم دکتر داوده شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین طراحی فازیک معماری وضوابط شهری

۱۶ ساعت ۸جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۴ الی ۱۶ شروع ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ شهریه ۶۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

دوره جامع پنج گانه ورود به بازار کار

۲۴ ساعت ۱۲جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۶ الی ۱۸ شروع ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ شهریه ۵۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب