اطلاعیه

آموزش آنلاین فتوشاپ کاربردی(طراحی پوستر،جلدکتاب،تصویرسازی کتاب)

۶ساعت ۶ جلسه روزهای زوج ساعت: ۱۷ الی۱۸ شروع۱۴۰۱/۰۴/۱۱پیش نیاز: آشنایی بافتوشاپ شهریه ۵۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین کسب و کار اینترنتی( راه اندازی یک سایت با وردپرس بیشتر عملی)

۱۰ساعت ۵جلسه شنبه ها ساعت: ۱۸ الی۲۰ شروع۱۴۰۱/۰۴/۱۱شهریه ۳۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین مفاهیم روتر میکروتیک( کار عملی با این دستگاه و ارتباط)

۲۰ساعت ۱۰جلسه دوشنبه ها وچهارشنبه ها ساعت: ۱۸ الی ۲۰ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۳شهریه ۵۰۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین رویت مقدماتی

۱۶ساعت ۸جلسه دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۱۰:۳۰الی ۱۲:۳۰شروع ۱۴۰۱/۰۵/۱۰شهریه ۳۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان .

ادامه مطلب

آموزش آنلاین بلاکچین وجایگاه آن دراقتصاد(ارز دیجیتال،NFT، متاورس...)

۸ساعت ۴جلسه دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت ۱۸ الی ۲۰ شروع ۱۴۰۱/۰۴/۱۳شهریه ۲۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین حقوق ورزشی وفرصت های شغلی

۳ساعت ۲جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ تاریخ برگزاری ۱۶و۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ شهریه ۲۰هزارتومان مدرس استاد ذوی الحیات شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش هنرتجسمی

۸ساعت ۴جلسه پنجشنبه ها ساعات ۱۲ الی ۱۴/ ۱۴ الی ۱۶/ ۱۶ الی۱۸ شهریه ۱۰۰هزارتومان مدرس آقای عبدالحسینی رعایت شئونات اسلامی الزامی است. جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۵۵۹۸۴۹۵

ادامه مطلب

آموزش آنلاین ورودبه بازارکار بایادگیری فاز دو معماری

۲۱ساعت ۷جلسه پنجشنبه ها ساعت ۱۴ الی ۱۷ شروع ۱۴۰۱/۰۵/۱۳شهریه ۶۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین فتوشاپ پست پروداکشن

۲۴ساعت ۸جلسه شنبه ها ساعت ۱۱ الی ۱۴ شروع ۱۴۰۱/۰۵/۰۸شهریه ۵۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین V-Ray

۲۴ساعت ۸جلسه شنبه ها وچهارشنبه هاساعت ۱۱ الی ۱۴ شروع ۱۴۰۱/۰۵/۱۵شهریه ۳۸۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب