اطلاعیه

آموزش آنلاین داروها وسوء مصرف داروها در ورزش

۶ساعت ۳ جلسه سه شنبه لغایت پنجشنبه ساعت: ۱۰ الی ۱۲ شروع دوره ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ شهریه ۱۵۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان .

ادامه مطلب

آموزش آنلاین پیچ ومهره واتصالات فلزی

۱۶ساعت ۴جلسه یکشنبه ها و سه شنبه هاساعت: ۱۷ الی ۲۱ شروع۱۴۰۱/۰۵/۲شهریه ۴۰۰ هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

ورک شاپ طراحی ونقاشی روی پارچه ولباس وچرم

۱۸ساعت ۳جلسه یکشنبه الی سه شنبه ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ساعت: ۱۰الی ۱۴ ازمتقاضیان شرکت در دوره آموزش آنلاین درمحل برگزاری ورک شاپ ،ثبت نام بعمل می آید.رعایت شئونات اسلامی الزامی است .جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش انلاین گرس هاپر

۳۰ساعت ۱۲جلسه پنجشنبه هاساعت:۱۰ الی۱۲:۳۰ شروع۱۴۰۱/۰۵/۲۷شهریه ۶۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین تندخوانی وتقویت حافظه

۱۰ساعت ۱۰ جلسه روزهای زوج ساعت: ۱۸ الی۱۹ شروع۱۴۰۱/۰۴/۱۱شهریه ۳۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین شبکه های عصبی ویادگیری عمیق

۱۵ساعت ۱۰ جلسه چهارشنبه ها ساعت: ۱۹ الی۲۰:۳۰ شروع۱۴۰۱/۰۴/۲۲شهریه ۲۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب

آموزش آنلاین فتوشاپ کاربردی(طراحی پوستر،جلدکتاب،تصویرسازی کتاب)

۶ساعت ۶ جلسه روزهای زوج ساعت: ۱۷ الی۱۸ شروع۱۴۰۱/۰۴/۱۱پیش نیاز: آشنایی بافتوشاپ شهریه ۵۰۰هزارتومان شرکت در دوره های آنلاین برای عموم آزاداست. رعایت شئونات اسلامی الزامی است همراه بااعطای گواهینامه ازدانشکده دکترشریعتی جهت ثبت نام تماس بگیرید ۰۹۱۲۷۷۸۱۲۷۳ دکترجلالیان

ادامه مطلب