اساتید رسمی و هیأت علمی

                  نام و نام خانوادگی                                     مدرک                                     مرتبه علمی                  

                  رایانامه                  

                  علایق پژوهشی                  
                  علی هوشیاری                                     کارشناسی ارشد                  

                  هیأت علمی

ولیعصر

                  alihoshyari@yahoo.com                                     
تکتم ذوقی دکترا هیات علمی t.zoughi@shariaty.ac.ir , tzoughi@aut.ac.ir • علایق پژوهشی: بازشناسی گفتار، هوش مصنوعی، یادگیری عمیق، پردازش صوت، یادگیری ماشین
مرضیه عباسی کارشناسی ارشد مدرس abbasi@shariaty.ac.ir مدارات دیجیتال و آنالوگ - پردازش تصویر - دیتا ماینینگ - شبکه - معماری کامپیوتر - مالتی مدیا