مقررات پروژه پایانی

  • دانشجویان تمامی دوره‌ها (کاردانی و کارشناسی) موظف‌ هستند طبق روال تعریف شده در فلوچارت، درس پروژه برایشان  در ترم پایانی تحصیل براساس فرم پیشنهاد پروژه اخذخواهد شد (توسط گروه اخذ خواهد شد)

  • دانشجویان دوره کاردانی نیازی به جلسه دفاع نداشته و کافی است که پروژه خود را در پایان ترم به استاد راهنما ارائه دهند. استاد راهنما نمره پروژه را در سامانه آموزش وارد می‌کنند. 

  • ظرفیت اساتید مدعو برای درس پروژه فقط ۴ عنوان پروژه و برای اساتید رسمی فقط ۸ عنوان پروژه است. 

  • دانشجویان مجاز به انتخاب عنوان پروژه‌ای که در طی دو نیمسال اخیر ارائه شده است، نیستند. لیست پروژه‌های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته گروه در قسمت اخبار گروه آورده شده است. 
  • دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته در صورتی که عنوان پروژه آنها تکنولوژی جدید باشد و یا گسترده باشد، می‌توانند پس از تایید مدیرگروه، پروژه را به صورت گروهی (فقط دو نفره) اخذ کنند و در این صورت کافی ست که یک فرم پیشنهاد پروژه را با مشخصات هر دو دانشجو تکمیل نمایند. دانشجویان کاردانی چنین مجوزی ندارند و باید درس پروژه را تک نفره بگذرانند. 

  • دانشجویانی که درس پروژه برایشان  اخذ شده است، موظف هستند در زمان تایید فرم پیشنهاد پروژه توسط استاد، روزهای حضور و راه ارتباطی با استاد راهنما را دریافت کنند. هم‌چنین در طول ترم، حداقل سه بار، جهت ارائه گزارش پیشرفت پروژه خود به استاد راهنما مراجعه کنند (ارائه گزارش پیشرفت در زمان دفاع اجباری است).

  • دانشجویان دوره کاردانی و دوره کارشناسی ناپیوسته به هیچ وجه مجاز به تمدید مهلت دفاع پروژه نیستند و باید در مهلت مصوب دفاع کنند. برای دانشجویان کارشناسی پیوسته در صورت داشتن سنوات مجاز تحصیلی با تمدید یک نیمسال تحصیلی پروژه موافقت می‌گردد، در صورتی که شهریه‌­ی ثابت یک نیمسال پرداخت شود.

  • نمرات پروژه دانشجویان کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته، پس از تحویل فرم ارزشیابی توسط استاد راهنما به دفتر گروه و تایید مدیرگروه به آموزش دانشکده ارسال می‌شوند و پس از تایید نهایی توسط رئیس آموزش توسط واحد رایانه ثبت می‌شوند.

  • دانشجویی که در مقطع کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته در بین هم‌ورودی‌ها (ورودی‌هایی که در یک ترم وارد دانشگاه شده‌اند شامل روزانه و یا شبانه) و هم‌رشته‌ای‌های خود از نظر معدل نفر اول باشد، برای کنکور کارشناسی ارشد سهمیه ممتازی دارد. این سهمیه با این شرط که هیچ یک از دروس کارآموزی و پروژه خود را تمدید نکرده باشد، در مقطع کارشناسی ناپیوسته در ۴ ترم یا در مقطع کارشناسی پیوسته در ۸ ترم فارغ‌التحصیل شود، و هیچ درسی به صورت «معرفی به استاد» برای دانشجو باقی نمانده باشد، به سازمان سنجش اعلام می‌گردد.

 

جدول آخرین مهلت دفاع پروژه

ترم اخذ واحد پروژه

مهلت دفاع کاردانی

مهلت دفاع کارشناسی ناپیوسته

مهلت دفاع کارشناسی پیوسته

نیمسال اول

آخرین امتحان پایان‌ترم

۱۵ اسفند

۳۰ دی

نیمسال دوم

آخرین امتحان پایان‌ترم

دانشجویان ممتازتا(۳۱ تیر)

15 مرداد

۳۱ خرداد

تابستان

۳۱ شهریور

۳۱ شهریور

۳۱ شهریور

 

 

روال اخذ درس پروژه و گذراندن این درس در فلوچارت زیر آورده شده است (فایل با فرمت pdf دانلود می‌شود):


لینک دانلود فایل