مقاله "زن زندگی آزادی" استاد گوهری

۱۷ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵:۲۵ کد : ۵۷۲۹ مقالات و یادداشت ها مقالات دریافتی
تعداد بازدید:۵۲۰

در این مطلب میتوانید مقاله دریافتی از دکتر گوهری با عنوان "زن ، زندگی ، آزادی شعار زیبائی که اراده باطل از آن شده است" را دریافت کنید.

در ابتدای این مقاله آمده است:

زن ، زندگی ، آزادی شعار زیبائی که اراده باطل از آن شده است روایت است که وقتی معاویه در موضع ضعف و شکست قرار گرفت به تدبیرعمروعاص ، معاویه دستور داد قرآن ها را سر نیزه کردند و با شعار ال حکم اال اهلل سپاه علی )ع( را دچار تفرقه و تشدد در جنگ کردند امیر المومنین در پاسخ ساده لوحانی از سپاه که به ادامه نبر به فرمان ایشان انتقاد میکردند فرمود دشمن سخن حقی میگوید ولی اراده باطل از آنرا دارد ."زن ، زندگی ، آزادی "شعارمشابه ای است که اینروزها از بلندگوهای روباه های عمروعاص صفت انگلیسی برای انحراف زنان و دختران این سرزمین تکرار میشود

در ادامه میتوانید این مقاله را دریافت کنید.


لینک دانلود فایل

نظر شما :