فرایند عضویت

کلیه اساتید محترم دانشکده فنی دختران دکتر شریعتی (اعم از رسمی و مدعو) می توانند جهت عضویت در بسیج اساتید، پرینت فرم پیوست را تکمیل کرده و به همراه مدارک زیر به دفتر کانون تحویل داده شود. (فرم را می‌توانید از دفاتر اساتید دانشکده گرفته یا خودتان پرینت کنید.)

  1. دو قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده
  2. کپی کارت ملی (پشت و رو)
  3. کپی شناسنامه (تمامی صفحات)
  4. کپی آخرین مدرک تحصیلی
  5. کپی آخرین حکم استخدامی
  6. رزومه علمی مختصر

 -تبصره: برای اساتید مدعو و حق التدریس به جای بند 5، ابلاغ تدریس(یا نامه از آموزش) ضمیمه گردد.