مدیر گروه معارف

تعداد بازدید:۳۸۵۴

:مدیر گروه  دروس معارف  

سرکار خانم بهجت سادات کسائی فر

رتبه علمی: کارشناسی ارشد معارف

  تلفن: 55003335

داخلی 1404

پست الکترونیکی: kasaei@shariaty.ac.ir