معرفی کتابخانه‌ها

به بخش کتابخانه و مرکز اسناد و مدارک علمی و اطلاع رسانی خوش آمدید

 

 

رئیس کتابخانه: سرکارخانم امید داخلی (254)

 

کتابخانه پروفسور حسابی ( فاز1)

          ( تلفن داخلی 252 )

·  سرکارخانم برنای زنوزی(امانت )

· سرکار خانم مرادی( خدمات فنی )

. سرکار خانم کاذر ( مرجع و پایان نامه )
    

 
کتابخانه شهیدمطهری(فاز3)

         ( تلفن داخلی 341  )

  • . سرکار خانم خراط (مرجع)
  • . سرکار خانم طاهروردی (امانت)
  • .  سرکار خانم زلفی گل( امانت)
  • سرکارخانم بلندنظر (پایان نامه)