صفحه اصلی سایت نقشه سایت ارتباط با دانشگاه English شنبه, 2 خرداد 1394          

گروه ها


سیستم‌ها

انجمن خیرین


ایســـــتگاه تأمل

هنوز پس از چهارده قرن، صدایت را می شنوم...
و صدای انسانیت را، که با تو نفسی تازه یافته بود و از زیر گورهای جهالت و خروارها خاک تعصب و بی ریشگی به سمت آسمان وحی پلک می گشود و حقیقت انسان را مشاهده می نمود.
از حرا پایین بیا و «قولوا لااله الاالله تفلحوا» را دوباره فریادکن؛
تا زمین زیر گام هایت دوباره جان بگیرد تا این بار، عصر منجمد آهن و ابررایانه و موشک، در برابر خورشید نگاه تو ذوب شود؛ تا لات و عزی های نوپدید، جاودانگی پیام تو را باور کنند و در خود فرو ریزند و مسلمانان مسلماني از سرگيرند...
صدایت را هنوز می شنوم؛دوباره بیا و از شکستن بگو و از ساختن...از پرواز بگو و از رسیدن...از عشق بگو و از لاهوت و از ملکوت...


تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده شریعتی می باشد.
دانشكده فني و حرفه‌اي دختران دكتر شريعتي
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211