صفحه اصلی سایت نقشه سایت ارتباط با دانشگاه English يکشنبه, 14 تير 1394          

گروه ها


سیستم‌ها

انجمن خیرین


ایســـــتگاه تأمل

پرسيد: درستی چیست ؟ فرزند پاسخ داد: از میان برداشتن
بدی ها بوسیله ی نیكی ها...،شرف چه ؟گفت: نیكی كردن به خویشاوندان و تحمل بدی ایشان .پرسيد:
جوانمردی چیست ؟گفت: پاكدامن بودن ... كرم چه ؟...بخشیدن قبل از خواستن!!. جود چیست ؟بذل و بخشش در حال تنگ دستی و توانگری...برادری ؟ وفاداری در سختی و آسایش... بی نیازی چیست ؟ دلخوش بودن به قسمت الهی , اگر چه اندك باشد ...
و همچنان اميرالمومنين مي پرسيد و حسن پاسخ مي داد....هم پدر جواب را مي دانست و هم پسر...درسي تقرير مي كردند براي آيندگان...تا از حقيقت واژه ها جا نمانند....
(تحف العقول؛ صفحه 225)
...


تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده شریعتی می باشد.
دانشكده فني و حرفه‌اي دختران دكتر شريعتي
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211