صفحه اصلی سایت نقشه سایت ارتباط با دانشگاه English دوشنبه, 1 دی 1393          

گروه ها


سیستم‌ها
 سامانه  آمـوزش
 سیستم کتـابخـانـه 
 سرویـس ایـمیل 
 سـرویــس FTP 
سرویـس اینـتـرنـت
سـیسـتم  اتـومـاسیون چـارگـون                                                                     انجمن خیرین


ایســـــتگاه تأمل
استادي قديمي تعريف مي كرد یک بار داشتم برگه هارو تصحیح میکردم...به برگه ای رسیدم که نام و نام خانوادگی نداشت،
با خودم گفتم ایرادی ندار د ، بعید است که بیش از یک برگه نام نداشته باشد ، از تطابق برگه ها با لیست دانشجویان صاحبش را پیدا میکنم.

برگه را تصحیح کردم و 5/17گرفت... احساس کردم زیاد است، کمتر پیش می آید کسی از من این نمره را بگیرد...دوباره تصحیح کردم ۱۵ گرفت… برگه ها تمام شد
، با لیست دانشجویان تطابق دادم اما هیچ دانشجویی نمانده بود … تازه فهمیدم “کلید آزمون” را که خودم نوشته بودم تصحیح کردم...
.
.
.
نکته :
١. اغلب ما نسبت به دیگران سخت گیر تریم تا نسبت به خودمان.

٢. بعضى وقتها اگه خودمون رو تصحیح کنیم می بینیم به اون خوبی که فکر می کنیم نیستیم.

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده شریعتی می باشد.
دانشكده فني و حرفه‌اي دختران دكتر شريعتي
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211