اخبار و رویدادها

آسیب دیدگان همچنان نیازمند همیاری شما در زیر بارش های سیل آسا

آسیب دیدگان همچنان نیازمند همیاری شما در زیر بارش های سیل آسا

نظر به جاری شدن سیل در بسیاری از مناطق کشورمان ،به منظور کمک رسانی به مردم عزیز سیل زده در جهت بر طرف شدن گوشه ای از مشکلات این عزیزان خواهشمند است در صورت تمایل کمکهای ترجیحا نقدی و غیر نقدی خود را که شامل آب معدنی ،کنسرو های خوراکی دارای تاریخ مصرف مدت دار و لوازم بهداشتی و پتو را تا سه شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۸ به مراکز خود تحویل نماید

ادامه مطلب