دوشنبه, 3 ارديبهشت 1397
  • En

درباره دانشکده


دسترسی به دانشکده


افرادی که قصد مراجعه به دانشکده را دارند از مسیرهای زیر می توانند به دانشکده مراجعه نمایند:

در صورتی که قصد دارند از مترو استفاده نمایند می توانند از طریق ایستگاههای مترو  نواب و یا مترو علی آباد (ترجیحا علی آباد) و سپس با ماشین های خطی دانشکده شریعتی به دانشکده مراجعه نمایند. توضیح اینکه برای بازگشت نیز می توانند از ماشین های خطی به مسیرهای مذکور  استفاده نمایند.

افرادی که قصد دارند با ماشین شخصی مراجعه نماینداز طریق آدرس های زیر می توانند به دانشکده مراجعه نمایند:
1- بزرگزراه تندگویان، دور برگردان زیر پل ماشین رو شهید بنامعلی محمد زاده، خیابان میثاق جنوبی، خیابن 61 شرقی، دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی
2- بزرگراه آزادگان (غرب و شرق) خروجی بزرگراه تندگویان، تندگویان جنوب به شمال زیر اولین پل (پل شهید بنامعلی محمد زاده) میثاق جنوبی  61 شرقی  دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی

آدرس: تهران - میدان بهمن - بزرگراه شهید تندگویان - خیابان میثاق جنوبی - خیابان 61 (شرقی) - دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران، دکتر شریعتی

آدرس وب سایت دانشکده: www.shariaty.ac.ir     

ایمیل: info@shariaty.ac.ir   

تلفن: 8-02155003335 و 6-02155538003

فکس: 02155503769
 


 


DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0