چهارشنبه, 21 بهمن 1394 EN Fa

                              ارتباط با دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی :

تلفن:  55003335           

شماره تلفن گویا:   6-55538003

فکس:  55003339

پست الکترونیکی:
info@shariaty.ac.ir 

فایل جدید شماره تلفن های داخلی و مستقیم بخش های مختلف دانشکده


آدرس پستی:
 تهران- بزرگراه شهید تندگویان- میدان بهمن- خیابان میثاق جنوبی- خیابان 61 شرقی- دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران

کدپستی دانشکده:16851-18918


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8