دوشنبه, 28 آبان 1397
  • En

مرکز توسعه مهارت و تخصصثبت نام

 قابل توجه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی مرکز توسعه مهارت و تخصص
علاقه مندان به شرکت در دوره های مرکز توسعه مهارت و تخصص جهت ثبت نام، پس از پرداخت الکترونیکی شهریه لازم است فرم ثبت نام دوره های مرکز را دانلود نموده و پس از تکمیل و مطالعه تمامی بندهای فرم، به آدرس ایمیل مرکز sec@shariaty.ac.ir ارسال نمایند.
- دوره هایی که برای آنها پیش نیاز در نظر گرفته شده است لازم به رعایت پیش نیازی است.
- ثبت نام  به تعداد ظرفیت صورت می گیرد و اولویت ثبت نام بر اساس ارسال فرم تکمیل شده می باشد. افرادی که بعد از پر شدن ظرفیت، ثبت نام کنند می توانند در کد بعدی دوره شرکت نمایند.
- عودت شهریه در هر شرایطی با کسر 10% صورت می گیرد.
- انصراف داوطلبین دوره های آموزشی تا یک هفته قبل از شروع کلاس با کسر 10% تخفیف امکان پذیر است و بعد از این مدت تا شروع برگزاری کلاس در صورت انصراف 50% مبلغ کسر گردیده و بعد از شروع کلاس، هیچ مبلغی بازگردانده نمی شود.
- گواهینامه دوره، فقط در صورت حضور کامل در دوره، قبولی در آزمون نهایی و در صورت نیاز پرداخت مبلغ صدور گواهینامه امکان پذیر است.
- پرکردن تمامی بخش های فرم ثبت نام الزامی است.
- به همراه داشتن کارت دانشجویی یا کارت ملی جهت ورود به دانشکده و حضور در دوره الزامی است.
- رعایت شئونات اسلامی و قوانین و مقررات دانشکده برای تمامی شرکت کنندگان در دوره ها الزامی است.DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0